Konferencja online, 14 stycznia 2022, godzina 11.00

Dzierżawa, sprzedaż, darowizna i dziedziczenie nieruchomości rolnych

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 14 stycznia 2022 r. online na platformie ZOOM
 • 11.00–11.20

  Przywitanie gości oraz otwarcie konferencji:

  • Prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Rafał Romanowski - Wiceminister MRiRW 
  • Jacek Malicki - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
  • Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, Kierownik Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • 11.20 -11.40

  Wykład wprowadzający. Nabycie własności nieruchomości rolnych będących przedmiotem dzierżawy oraz obowiązki nabywców nieruchomości rolnych, w tym osób bliskich zbywcy – prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń, UAM Poznań

 • 11.40 – 12.00

  Zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie i zbycie nieruchomości rolnych – Waldemar Micek, Departament Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR, radca prawny

 • 12.00 – 13.30

  Panel dyskusyjny z udziałem:

  • Jarosława Sachajki, posła na sejm i wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Mariusza Drozdowskiego (zastępca dyrektora Departament Nieruchomości w MRiRW)
  • Waldemara Micka (dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR)
  • Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • Adama Nowaka, Prezesa Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

  moderatorka dyskusji – prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

  Główne tematy dyskusji: dzierżawa gruntów rolnych w kontekście ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; obowiązki nabywców nieruchomości rolnych; prawne zasady nabywania gruntów rolnych przez młodych rolników; przekazywanie własności nieruchomości osobom bliskim oraz planowane zmiany regulacji prawnych.

 • 13.30–13.45

  Przerwa

 • Prowadzenie Sesji 2 - prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska

 • 13.45–14.05

  Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz inne istotne akty prawne związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości rolnych przez producentów rolnych - dr Joanna Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki

 • 14.05–14.25

  Producent rolny jako strona umowy notarialnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego) – uwagi z praktyki w aspekcie definicji rolnika indywidualnego, gospodarstwa rolnego i rodzinnego – dr hab. Paweł Blajer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 14.25–14.45

  Nabywanie i zbywanie nieruchomości rolnych przez małżonków oraz konsekwencje na tym tle wynikłe z ustania małżeństwa – uwagi z praktyki – dr Patryk Bender, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 14.45–15.05

  Prawo pierwokupu przysługujące KOWR – uwagi z praktyki istotne dla producentów rolnych – dr hab. Przemysław Litwiniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • 15.05 – 15.20

  Przerwa

 • 15.20 – 15.40

  Prawo wykupu przysługujące KOWR– uwagi z praktyki istotne dla producentów rolnych – prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku

 • 15.40 – 16.00

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych – prof. UPH dr hab. Wojciech Gonet, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • 16.00 – 16.20

  Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - prof. UW dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW dr hab. Adam Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski

 • 16.20 – 16.50

  Pytania do prelegentów, dyskusja i zakończenie konferencji

Sprzedaż została zakończona

Masz problem z zamówieniem?

Skontaktuj się z nami telefonicznie:
61 886 29 60

Twoja przeglądarka nie jest wspierana.

Zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj przeglądarkę nowszej generacji.