Konferencja nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście
kluczowych zmian w ramach WPR 2023-2027
31 marca 2022 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w przyszłej perspektywie finansowej
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Odeska 1

ORGANIZATOR

Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM KONFERENCJI

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Odeska 1
 • 8:30-9:30

  Rejestracja uczestników i zgłaszanie pytań do panelistów

 • 9:30-9:40

  Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego

 • 9:40-12:00

  Rozpoczęcie konferencji i moderowanie dyskusji Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek

 • 9:45-10:00

  Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka

 • 10:05-10:20

  Wystąpienie Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Janusza Wojciechowskiego

 • 10:25-12:00

  DEBATA
  I panel: „Wspólna Polityka Rolna w warunkach Zielonego Ładu – co nas czeka już teraz i w nowej perspektywie finansowej od 2023 r.”

  PANELIŚCI:

  • Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego,
  • Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych,
  • Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Melioracji i Spółek Wodnych
 • 12:00-12:30

  Przerwa obiadowa

 • II panel: „Co nowego wniesie Krajowy Plan Strategiczny 2023 – 2027 w warunkach funkcjonowania rolnictwa w Województwie Podlaskim”

  Rozpoczęcie II panelu i moderowanie dyskusji Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek

 • 12:30–12:50

  Założenia Krajowego Planu Strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów istotnych dla rolników w Województwie Podlaskim - Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 12:55–15:00

  DEBATA
  Założenia do debaty:

  • Europejski Zielony Ład – jak wpłynie na dochodowość gospodarstw rolnych;
  • Krajowy Plan Strategiczny – założenia oraz elementy wpływające na funkcjonowanie gospodarstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Podlasia;
  • Definicja aktywnego rolnika – kto będzie beneficjentem WPR;
  • Ekoschematy – jako element uzupełnienia płatności bezpośrednich – założenia i cele oraz skutki dla gospodarstw;
  • Ubezpieczenia w rolnictwie a zmiany klimatyczne;
  • Gospodarowanie wodą – programy retencji oraz nawadniania;
  • Strategia od pola do stołu i realizacja celu zdrowej i zrównoważonej żywności;
  • Rola doradztwa rolniczego w procesie zmian w gospodarstwach podlaskich rolników.

  PANELIŚCI 

  • Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Marcin Wroński – z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • Jerzy Leszczyński – Przewodniczący Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego,
  • Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • 15:00–16:00

  III panel: „Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r.”

  Rozpoczęcie III panelu i moderowanie dyskusji Redaktor Naczelny Top Agrar Polska – Karol Bujoczek

  PANELIŚCI:

  • Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Rafał Romanowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, Nadzoruje działalność: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • Wanda Klepacka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej,
  • prof. dr hab. Maciej Perkowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Uniwersytet w Białymstoku
 • 16:00-16:15

  Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Karol Bujoczek Redaktor Naczelny Top Agrar Polska

PANELIŚCI PANELU I

Wspólna Polityka Rolna w warunkach Zielonego Ładu – co nas czeka już teraz i w nowej perspektywie finansowej od 2023 r.

MODERATOR KONFERENCJI

Sprzedaż została zakończona

Wszystkie miejsca zostały wyprzedane.

Pula biletów została wyczerpana.
Zapisy zostały zamknięte.

Masz problem z zamówieniem?

Skontaktuj się z nami telefonicznie:
61 886 29 60

Twoja przeglądarka nie jest wspierana.

Zaktualizuj przeglądarkę lub zainstaluj przeglądarkę nowszej generacji.